Deze website is gevalideerd XHTML 1.0 en CSS versie 3 en getest in Internet Explorer (7.0/+), Firefox (1.5/+), Google Chrome (7.0/+), Opera (8.0/+) en Safari (2.0/+), tot een minimumschermresolutie van 1024 × 768 pixels. In diverse pagina's zijn JavaScript-elementen gebruikt. Wanneer uw browser geen JavaScript ondersteunt of wanneer de functie uitgeschakeld staat in uw internetopties, zal dit afbreuk doen aan de functionaliteit van deze website en zullen bepaalde componenten in zijn geheel niet beschikbaar zijn. De foto's op deze website zijn afkomstig uit de privécollectie van Different Look en van morgueFile, een collectie van digitaal beeldmateriaal vrijgegeven voor commercieel en publiek gebruik.

Technische en juridische informatie over deze website: toegankelijkheid, beperkte aansprakelijkheid en auteursrechten

Algemene disclaimer differentlook.nl

Different Look verleent u hierbij toegang tot differentlook.nl (hierna: de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Different Look en derden zijn aangeleverd. Different Look behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Different Look.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Different Look. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Different Look. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is gegenereerd via de ICTRecht-disclaimergenerator.